Kushdo që përpiqet ta përlyejë biografinë e tij të pastër, s’mund të gjejë tek ai asnjë njollë. As prokuroria jonë, as të huajat. As mediet tona, as mediet e huaja. Askush. Po patët durim, lexojeni këtë tekst deri në fund, këtë biografi të shkurtë të tij, ato përpjekje të kota të disa medieve që e luanin rolin e prokurorisë e jo të gazetarisë.