•Me rastin e rënies së tij heroike më 21 shkurt 1945.