Të gjithë shqiptarët në Kosovë, Maqedoni, Preshevë e Bujanovc e dinë prejardhjen e tyre katolike sipas trungut familjar nga Hasan Hyseni deri të Zef Marku. Të gjithë shqiptarët e thonë më mburrje se u dalin rrënjët katolike në gjashtë-shtatë breza. Vetëm joshqiptarët që nuk janë rrënjës, nuk ishin katolik, sepse erdhën me karvanët turke me deve nga fundi i Azisë.