Siria është në luftë tash e katër vite. Ajo që ne dimë për këtë vend deri tani, të paktën sipas fotografive që shohim nga atje, janë bombat, shkatërrimi i qyteteve, vrasjet…