Fotografët profesional dhe amatorë kanë "deponuar" në National Geographic fotografitë më interesante të vitit 2014, ku shihet natyra.