Prej 7 marsit 1914 e deri më 3 shtator 1914, në Principatën e Shqipërisë sundonte Wilhelm Friedrich Heinrich, i njohur tek shqiptarët si Vidi I.